Όραμα και προτεραιότητες

“Ο Δήμος Λεβαδέων οραματίζεται ένα μελλοντικό σύστημα κινητικότητας, που θα βασίζεται στην άνετη και ασφαλή μετακίνηση όλων των πολιτών με την ταυτόχρονη εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος”

Προτεραιότητες κινητικότητας

Ο Δήμος Λεβαδέων δραστηριοποιείται στους παραπάνω επτά τομείς ώστε το σύστημα κινητικότητας να βελτιωθεί και να εξυγχρονιστεί ολιστικά.

Στην κορυφή της πυραμίδας αναγράφεται η πιο σημαντική προτεραιότητα του ΣΒΑΚ η οποία αφορά την “ενίσχυση των υποδομών μετακίνησης πεζή”. Στη βάση της πυραμίδας υπάρχει η λιγότερη σημαντική προτεραιότητα, η οποία αφορά την “οργάνωση και διαχείριση των εμπορευματικών μεταφορών”.