Στάδια εξέλιξης ΣΒΑΚ

Βασικές οδηγίες για την προετοιμασία και την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ

Η μεθοδολογία βασίζεται στην ανάπτυξη 4 φάσεων και 12 βημάτων σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία του ELTIS, ξεκινώντας από την δημιουργία της απαιτούμενης δομής εργασίας για την ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ έως και την παρακολούθηση, υιοθέτηση, διάχυση και επαναξιολόγηση του ΣΒΑΚ.

 

 

 

Για αναλυτική περιγραφή του κάθε σταδίου μπορείτε να κατευθυνθείτε εδώ