Εκθέσεις προόδου

Ο Δήμος Λεβαδέων θα ανεβάζει εκθέσεις προόδου, ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, στις οποίες θα φαίνονται κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.