Δίκτυο φορέων

Ο Δήμος Λεβαδέων απευθύνει δημόσια πρόσκληση συμμετοχής προς τους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Λεβαδέων.

Ο ρόλος του δικτύου φορέων είναι συμβουλευτικός στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ. Ειδικότερα το δίκτυο φορέων:

  • παρέχει στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. στην περιοχή παρέμβασης
  • συμμετέχει στις διαβουλευτικές εργασίες της φάσης ανάπτυξης Σ.Β.Α.Κ. με έναν εκπρόσωπο ή τον αναπληρωτή του ανά εμπλεκόμενο μέρος
  • υποστηρίζει το έργο της ομάδας εργασίας στις επιμέρους ενέργειες των σταδίων και φάσεων του Σ.Β.Α.Κ., υποβάλλοντας τις απόψεις του κατά τον σχεδιασμό του Σ.Β.Α.Κ

Το δίκτυο φορέων αποτελείται από φορείς οι οποίοι επηρεάζουν ή επηρεάζονται από το υφιστάμενο συγκοινωνιακό δίκτυο και ενδεικτικά περιλαμβάνει τις κάτωθι κατηγορίες:

Για να δείτε ποιοι φορείς συμμετείχαν σε κάθε φάση του ΣΒΑΚ, κατευθυνθείτε στην κατηγορία Παραδοτέα.

Το σύμφωνο φορέων υπεγράφη από τους κάτωθι φορείς

ΤΕΕ / Τμήμα Ανατολικής Στερεάς

ΕΚΑΒ Βοιωτίας

Εμπορικός σύλλογος Λιβαδειάς

Εργατοϋπαλληλικό κέντρο επαρχίας Λιβαδειάς

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λιβαδειάς

Το τελικό υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συμμετοχής μπορείτε να το βρείτε εδώ